Yerchangutyun

genres: Author's song
Երջանկութիւն, անցիր կողքովս,
Դու հարատև չես,
Դու կարող ես թողնել ինձ ամէն րոպէ
Ու հեռանալիս չնախազգուշացնել։

Դու գալիս ես հանկարծ ժպտերես,
Քո առջև բացվում են դռները,
Եվ մարդիկ խոնարհվում ու քծնում են քեզ,
Դու մոռացնում ես նրանց վշտերը։

Դու այսօր ինձ հետ կը քնես,
Ինձ կտաս վարդագույն խոստումներ,
Իսկ երբ կփակվեն իմ աչքերը,
Կթողնես, կկորչես, կկորչես։

Երջանկութիւն, դու պոռնիկ ես անհոգ,
Իսկ ես՝ հասարակ մի տղայ,
Եւ չեմ կարող ես երկար պահել քեզ,
Դու ինձնից կը հոգնես, կը հոգնես։

Կը հոգնես ինձնից, ես քեզ ի՞նչ ընկեր,
Քո կողքին կան միշտ նորընծայ զոհեր։
Ես քեզ չեմ խնդրի, որ մնաս ինձ հետ,
Միևնույն է, դու կը կորչես անհետ։

Երջանկութիւն, անցիր կողքովս,
Դու հարատև չես,
Դու կարող ես թողնել ինձ ամէն րոպէ
Ու հեռանալիս չնախազգուշացնել։

Yerchangutyun, antsir goghkovs,
Tu haradev ches,
Tu garogh es toghnel indz amen robe
U heranalis chenakhazkushatsnel.

Tu kalis es hangardz jbderes,
Ko archev patsvum en trnere,
Yev martig khonarvum u kdznum en kez,
Tu moratsnum es nrants vshdere.

Tu aysor indz hed ge knes,
Indz ge das vartakuyn khosdumner,
Isg yerp ge pagven im achkere,
Ge toghnes, ge gorches, ge gorches.

Yerchangutyun, tu bornig es anhok,
Isg yes hasarag  mi dgha,
Yev chem garogh yes yergar bahel kez,
Tu indznits ge hoknes, ge hoknes.

Ge hoknes indznits, yes kez inch enger,
Ko goghkin gan mishd norendza zoher.
Yes kez chem khntri, vor mnas indz hed,
Miyevnuyn e, tu ge gorches anhed.

Yerchangutyun, antsir goghkovs,
Tu haradev ches,
Tu garogh es toghnel indz amen robe
U heranalis chenakhazkushatsnel.