Tu Im Musan Es

genres: Minstrel/Ashough
Դու իմ մուսան ես,
Առանց քեզի
Երգել չեմ կարող.
Սրտիս տաւիղը,
Բացի քեզնից,
Էլ չունեմ լարող։

Սիրուն, սեւ աչերուդ,
Կարմիր վարդ այտերուդ,
Շանթ ունքերուդ, շուխ մազերուդ
Էլ ի՞նչ սուրմա է հարկաւոր
Էդ աննման փերուդ։

Քեզանից հեռու
Դառն է մնալ
Ապրել միայնակ,
Կ’ուզես սպանի,
Կ’ուզես կեանք տուր,
Սիրուն աղավնեակ:

Սիրուն, սեւ աչերուդ,
Կարմիր վարդ այտերուդ,
Շանթ ունքերուդ, շուխ մազերուդ
Էլ ի՞նչ սուրմա է հարկաւոր
Էդ աննման փերուդ։

Զարդ ու զարդարանք
Էլ ի՞նչ է պետք,
Դու սիրուն ղուշ ես,
Մարմինդ է զուգված
Ալ խալերով,
Դրախտի նուշ ես:

Սիրուն, սեւ աչերուդ,
Կարմիր վարդ այտերուդ,
Շանթ ունքերուդ, շուխ մազերուդ
Էլ ի՞նչ սուրմա է հարկաւոր
Էդ աննման փերուդ։

Ափսոս ջահել ես,
Նոր ես ծաղկել
Փնջիկ ես գարնան,
Քեզ ջան եմ տալիս՝
Չես հասկանում,
Անգութ հոգեհան։

Սիրուն, սեւ աչերուդ,
Կարմիր վարդ այտերուդ,
Շանթ ունքերուդ, շուխ մազերուդ
Էլ ի՞նչ սուրմա է հարկաւոր
Էդ աննման փերուդ։

Tu im musan es,
Arants kezi
Yerkel tchem garogh.
Srdis davighe,
Patsi keznits,
El tchunem larogh.

Sirun, sev atcherut,
Garmir vart ayderut,
Shant unkerut, shukh mazerut,
El intch surma e hargavor
Et annman perut.

Kezanits heru
Tarn e mnal
Abrel miaynag,
Guzes sbani,
Guzes gyank dur,
Sirun aghavnyag.

Sirun, sev atcherut,
Garmir vart ayderut,
Shant unkerut, shukh mazerut,
El intch surma e hargavor
Et annman perut.

Zart u zartarank
El intch e bedk,
Tu sirun ghush es,
Marmint e zukvadz
Al khalerov,
Trakhdi nush es.

Sirun, sev atcherut,
Garmir vart ayderut,
Shant unkerut, shukh mazerut,
El intch surma e hargavor
Et annman perut.

Apsos jahel es,
Nor es dzaghgel
Pntchig es karnan,
Kez jan em dalis
Tches hasganum,
Ankut hokehan.

Sirun, sev atcherut,
Garmir vart ayderut,
Shant unkerut, shukh mazerut,
El intch surma e hargavor
Et annman perut.