Tarlan-Tarlan

genres: Minstrel/Ashough
Թառլան, թառլան իմ յարը,
Դարդերիս դեղուճարը,
Ծլած-ծաղկած հանդի մէջ,
Քնած է իմ սարդարը:

Պալա՜ յարիս հատը, ջանիս հատը
Չկայ, չկայ սաղ աշխարհի մէջ,
Չկայ վառ, պայծառ աստղերի մէջ,
Յարիս հատը, ջանիս հատը, ջանիս հատը.
Դրախտի ծաղիկ է իմ յարը.
Իմ նազատարին ես մատաղ,
Իմ դարդատարին ես մատաղ:

Էրթամ ձեն տամ, վեր հանեմ,
Վիզը ընկնիմ, տուն տանեմ,
Փաթաթուեմ անգին կրծքին,
Սրտիս սէրը բաց անեմ:

Էն իմ սրտի սիրածին,
Էն իմ աչքի ջոկածին,
Հալալ-զուլալ ես մատաղ,
Աննման արարածին:

Tarlan, tarlan, im yare,
Tarteris teghujare,
Dzladz-dzaghgadz hanti mech,
Knadz e im sartare.

Bala yaris hade, janis hade
Chga, chga sagh ashkhari mech,
Chga var, baydzar asdgheri mech,
Yaris hade, janis hade, janis hade,
Trakhdi dzaghig e im yare,
Im nazadarin yes madagh,
Im tartadarin yes madagh.

Ertam tsen dam, ver hasnem,
Vize engnim, dun danem,
Patatvem ankin grdzkin,
Srdis serse pats anem.

Eni m srdi siradzin,
Eni m achki chogadzin,
Halal-zulal yes madagh,
Annman araradzin.