Tariner

genres: Pop
Անվերադարձ,
Մի ճանապարհի նման դու անցար,
Մի անդարման վէրք թողիր իմ սրտին,
Սպասեցի քեզ շատ երկար դու չեկար:

Ու այս կեանքին, ուղիներում դժուար, մենաւոր,
Ու յուսացի դարձեալ հանդիպիլ քեզ
Բայց աւաղ մնացի ես մենաւոր:

Տարիները անցան,
Մեր սերն ու արցունքները յուշ դարձան,
Երացներս յանքան,
Մայրամուտի վերջին շողի նման: