Eshkhemet Enbes Varvil Im

genres: Minstrel/Ashough
Էշխեմէդ էնպէս վառուիլ իմ՝
Վունց Մէջլում՝ եա՜ր իմ ասում, էնտիղէմէն.
Գօզալի տիսուն կարօտ իմ՝
Հիտ քաշուի՛ սա՛ր իմ ասում, էնտիղէմէն, էնտիղէմէն։

Ղուրբան իմ ծուցիդ նըռանըն,
Հոգիս տամ շիմշատ կըռանըն,
Թաք պարկիմ եարի դըռանըն,
Էրուում եմ, ճա՛ր իմ ասում, էնտիղէմէն, էնտիղէմէն։

Հագիլ իս ատլաս խասեմէն,
Խըմեցո՛ւ ձեռիդ թասեմէն,
Համաշա էշխիդ բասեմէն
Էրուում եմ, ճա՛ր իմ ասում, էնտիղէմէն, էնտիղէմէն։

Բաղ կու սիրիմ, իս բաղման չիմ՝
Բաղի տիրուջըն ճանանչ իմ.
Բլբուլ իմ՝ սիրով վարդ կանչիմ,
Հիտ քաշուի՛, խա՛ր իմ ասում, էնտիղէմէն, էնտիղէմէն։

Eshkhemet enbes varvil im
Vunts Metchlum yar im asum, endighemen.
Kozali disun garod im
Hid kashvi sar im asum, endighemen, endighemen.

Ghurban im dzutsit neranen,
Hokis dam shimshad geranen,
Tak bargim yari tranen,
Ervum em, jar im asum, endighemen, endighemen.

Hakil is adlas khasemen,
Khmetsu tserit tasemen,
Hamasha eshkhit pasemen
Ervum em, jar im asum, endighemen, endighemen.

Pagh gu sirim, is paghman tchim,
Baghi diruchn janantch im.
Blbul im sirov vart gantchim,
Hid Kashvi, khar im asum, endighemen, endighemen.