Asa Intchu Tu Lur Es

genres: Minstrel/Ashough
Դու, աննման, իմ կեանքի լույս, իմ հոգեակ,
Ձմեռ հալող գարնանային արև ես,
Կարօտ առնող զով զեփիւռ ես դու խոսնակ,
Կեանքիս այգում դու կենարար անձրեւ ես:

Ասա՛, ինչո՞ւ դու լուռ ես, սիրո՛ւն ջան,
Ղարիբի պես տխուր ես, սիրո՛ւն ջան,
Իմ սրտին սիրո հուր ես, սիրո՛ւն ջան,
Մօ՛տ արի:

Դու իմ սէրն ես, քո բուրմունքն է իմ սրտում,
Քո անունը, քո պատկէրը իմ մտքում,
Դու փայլում ես, որպէս լուսին երկնքում,
Լոյս ես տալիս մութ գիշերին, լուսերե՛ս:

Ասա՛, ինչո՞ւ դու լուռ ես, սիրո՛ւն ջան,
Ղարիբի պէս տխուր ես, սիրո՛ւն ջան,
Իմ սրտին սիրոյ հուր ես, սիրո՛ւն ջան,
Մօ՛տ արի:

Ծարաւ առնող հազար ակնեայ աղբիւր ես,
Սիրող սրտիս կեանք պարգեւող համբոյր ես,
Հազար ծաղկով, հազար երգով գարուն ես,
Դու Աշոտիս հավերժական նուէրն ես:

Ասա՛, ինչո՞ւ դու լուռ ես, սիրո՛ւն ջան,
Ղարիբի պէս տխուր ես, սիրո՛ւն ջան,
Իմ սրտին սիրոյ հուր ես, սիրո՛ւն ջան,
Մօ՛տ արի:

Tu annman, im gyanki luys, im hokyag,
Tsmer halogh karnanayin arev es,
Garod arnogh zov zepur es tu khosnag,
Gyankis aykum tu genarar antsrev es.

Asa intchu tu lur es, sirun jan,
Gharibi bes dkhur es, sirun jan,
Im srdin siro hur es, sirun jan,
Mod ari.

Tu im sern es, ko purmunkn e im srdum.
Ko anune, ko badgere im mdkum.
Tu paylum es, vorbes lusin yergnkum,
Luys es dalis mut kisherin, luseres.

Asa intchu tu lur es, sirun jan,
Gharibi bes dkhur es, sirun jan,
Im srdin siro hur es, sirun jan,
Mod ari.

Dzarav arnogh hazar agnya aghpur es,
Sirogh srdis gyank barkevogh hampuyr es,
Hazar dzaghgov, hazar yerkov karun es,
Tu Ashodis haverjagan nvern es.

Asa intchu tu lur es, sirun jan,
Gharibi bes dkhur es, sirun jan,
Im srdin siro hur es, sirun jan,
Mod ari.