Al Aylugh

genres: Folk

Այլուղս կորավ ձեր դուռը,
Սրտես դուրս չի գա մրմուռը,
Բախտը ինձ գցեց քո դուռը, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Ալ այլուղդ ինձ մոտ չկա,
Երդվում եմ քեզ, հոգիս վկա,
Ով գտել է՝ թող բերի տա, յարո ջա՜ն,
Սիրուն աղջիկ, քո այլուղը:

Այլուղս յարիս բաշխածն էր,
Ալ աբրեշումով նախշած էր,
Պատկերս վրեն քաշած էր, յարո ջա՜ն,
Սիրուն տղա, տուր այլուղս:

Սևուկ աղջիկ, սպիտակ հագիր,
Առ այլուղդ, վերքս կապիր,
Սիրուդ գերի, ինձ մի տանջիր, յարո ջա՜ն,
Էրված աղջիկ, առ այլուղդ:

Aylughes gorav tser tsore,
Sirds turs tchi ka mrmure,
Pakhde indz ktsets ko ture yaro jan,
Sirun dgha, dur aylughs.

Al aylught indz mod tchga,
Yertvuem em kez, hokis vga,
Ov kdel e, togh peri da, yaro jan,
Sirun aghtchig, ko aylughe.

Aylughs yaris pashkhadz er,
Al apreshumov nakhshadz er,
Badgers vren kashadz er yaro jan,
Sirun dgha, dur aylughs.

Sevug aghtchig, sbidag hakir,
Ar aylught, verks gabir,
Sirut keri, ints mi dantchi yaro jan,
Ervadz aghtchig, ar aylught.