Akh Mi Ankam El Zicheyir

genres: Minstrel/Ashough

 

Ա՜խ, մի անգամ էլ զիջէիր,
Սիրուհիս, քեզ բան ասէի,
Նորից աչք-ունքդ գովէի,
Սիրուն, աննման ասէի,
Ծաղկադալար սարի նման
Ծոցիդ բուրաստան ասէի,
Բլբուլին կարոտով տանջող
Վարդով վարդարան ասէի։

Երանի՜ քեզ չճանաչող
Անծանոթ, օտար լինէի,
Կամ լավ ու վատից անտեղյակ,
Սիրուց բեխաբար լինէի,
Կամ թե մարմար կրծքիդ վրայ
Մի ոսկեքաշ լար լինէի,
Մատաղ սրտիս քնքուշ զարկով հնչէի,
Ջան-ջան ասէի։

Մի անգամ ասի՝ ի՞նչ ասեմ,
Ասիր, տեսքիս արև ասա,
Կարմիր խնձոր անվանեցի,
Ասիր՝ վարդի տերև ասա,
Բոցավառ կանթեղ աչերիդ
Դու խնդրեցիր, թե սև ասա,
Երանի մէկ էլ երգէի,
Նախշուն ծիածան ասէի։

Դու Հավասուդ ելած սիրտը
Զովացնէիր հովի նման,
Սրբէիր արցունքն աչքերիս,
Չթողնէիր ծովի նման,
Ախ ու վախով չմեռնէի
Անբախտ Սայաթ-Նովի նման,
Սիրուն ձեռքդ կրծքիս վրայ,
Հիմա տուր վախճան, ասէի։

Akh mi ankam el zicheyir,
Sirouhis kez pan aseyi,
Norits achk-unkt koveyi,
Sirun annman aseyi,
Dzaghgatalar sari nman
Dzotsit purasdan aseyi,
Blbulin garodov danchogh
Vartov vartaran aseyi.

Yerani kez chjanachogh
Andzanot, odar lineyi,
Gam lav u vadits andeghyag,
Siruts pekhapar lineyi,
Gam te marmar grdzkit vra
Mi vosgekash lar lineyi,
Madagh srdis knkush zargov hncheyi,
Jan-jan aseyi.

Mi ankam asi inch asem,
Asir deskis arev asa,
Garmir khntsor anvanetsi,
Asir varti derev asa,
Potsavar gantegh achkerit
Tu khntretsir, te sev asa,
Yerani meg el yerkeyi,
Nakhshun dziadzan aseyi.

Tu Havasut yeladz sirde
Zovatsneyir hovi nman,
Srpeyir artsunkn achkeris
Chtoghneyir dzovi nman,
Akh u vakhov chmerneyi
Anpakhd Sayat-Novi nman,
Sirun tserkt grdzkis vra,
Hima dur vakhjan aseyi.